נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הכנת רפואות בשבת

הרשלר, משה. "הכנת רפואות בשבת" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 33-38.