נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הערות בעניין ביאה שלא כדרכה – למאמרו של הרב אריה כץ

דביר, הראל, ואריה כ"ץ. "הערות בעניין ביאה שלא כדרכה – למאמרו של הרב אריה כץ" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 187-188.