נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הפריה במבחנה – הערות

נבנצל, אביגדור. "הפריה במבחנה – הערות" חוברת אסיא לד, תשמ"ג, עמ' 5.