נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת — היבטים הלכתיים

שפרן, יגאל. "הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת — היבטים הלכתיים" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 95-118.