נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הקדמת קריאת שם היילוד אשר מילתו מתעכבת עקב מחלה

הלפרין, מרדכי. "הקדמת קריאת שם היילוד אשר מילתו מתעכבת עקב מחלה" חוברת אסיא לג, תשמ"ב, עמ' 14-21.