נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

הקפאת זרע לקיום מצוות ״פרו־ורבו״ – שו״ת

סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות ״פרו־ורבו״ – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 72-74.