נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

התקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה כטבילה [תוספת למאמר]

טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה כטבילה [תוספת למאמר]" חוברת אסיא לט, תשד"מ, עמ' 40.