נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי טל, מיכאל

טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה – בטבילה" חוברת אסיא לה, עמ' 62-65.
טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה כטבילה [תוספת למאמר]" חוברת אסיא לט, תשד"מ, עמ' 40.
קוטק, שמואל, ואחרים. "עצם הלוז" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 62-63.
טל, מיכאל. "Dentistry – Medical Aspects" (1993) Proceedings of the First International Colloquium – Medicine, Ethics& Jewish Law, עמ' 47.
טל, מיכאל. "היבטים רפואיים (רפואת שיניים)" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 231-235.
טל, מיכאל. "לוז השדרה" חוברת אסיא נז-נח, עמ' 213.
טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לעניין חציצה בטבילה – רקע עובדתי ודיון הלכתי" ספר אסיא ה, עמ' 94-98.