נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חולה שיצרו תוקפו

בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו" חוברת אסיא מט-נ, תש"נ, עמ' 35-42.