נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

טריפה באדם

רובינזון, יעקב. "טריפה באדם" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 30-34.