נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

"כל היוצאין להציל חוזרין למקומן"?

הלפרין, מרדכי. ""כל היוצאין להציל חוזרין למקומן"?" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 12-21.