נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מגע פיזי בין בני זוג נשואים – הערות למאמרו של הרב יצחק רונס

כ"ץ, אריה, ואחרים. "מגע פיזי בין בני זוג נשואים – הערות למאמרו של הרב יצחק רונס" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 189-206.