נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מכתבים למערכת: בדיקת אבהות; צגי מחשב בשבת;

רוזן, ישראל, ואחרים. "מכתבים למערכת: בדיקת אבהות; צגי מחשב בשבת;" חוברת אסיא לג, תשמ"ב, עמ' 59-61.