נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מכתבים למערכת: מתן סמים משככי כאבים לחולים מסוכנים

קורח, שלמה. "מכתבים למערכת: מתן סמים משככי כאבים לחולים מסוכנים" חוברת אסיא כט-ל, תשמ"א, עמ' 63-75.