נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מכתבים למערכת: נוכחות הבעל בשעת לידה; היסטוריה של בית החולים

הנקין, יהודה, ושמואל הכהן מונק. "מכתבים למערכת: נוכחות הבעל בשעת לידה; היסטוריה של בית החולים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 43-44.