נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מנייני מרפסות – הסוגיות

הלפרין, מרדכי. "מנייני מרפסות – הסוגיות" חוברת אסיא קיז-קיח, 2020, עמ' 113-116.