נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מפרוייקט השו"ת הבינלאומי: שימוש בשליה לאחר לידה – לרפואה, לסגולה ולקוסמטיקה

הלפרין, מרדכי. "מפרוייקט השו"ת הבינלאומי: שימוש בשליה לאחר לידה – לרפואה, לסגולה ולקוסמטיקה" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 110.

מפרוייקט השו"ת

 

שימוש בשליה לאחר לידה – לרפואה, לסגולה ולקוסמטיקה

שאלה: אני מיילדת העובדת בבית חולים ומעוניינת לברר דין שימוש בשליות אחרי לידה. ידוע שיש הרבה סגולות לשליה של יילודים. למשל, ניתן לרקוח מהשליה תרופות הומאופטיות שעשויות לשפר מצב בריאותי של ילוד. האם מותר לפי ההלכה להשתמש בשליה אחרי הלידה (באישור האם)? האם מותר להשתתף בקורס המקנה ידע ומיומנות לשימוש בשליה ובתוצריה?

תשובת הרב מרדכי הלפרין: (שו"ת מס' 6895, תשע"ד)

הדיון ההלכתי בשאלתך קשור בגדר התוקף של המנהג לקבור את השליה, מנהג המוזכר על ידי חלק מהפוסקים. לעניין עצם חובת הקבורה של שליה כדאי לדעת:

  1. 1. קבורת מת ואיבריו היא חובה המפורשת בתורה (דברים כא, כג; שו"ע יו"ד שמא; שמח). בנוסף קיימת חובת קבורה גם על אברים שנכרתו מחיים בזמן שהם עונים על הגדרת "אבר מן החי". הסיבה לחובת קבורת איברים מן החי היא דרישת ההלכה למנוע הכשלה בטומאת אבר מן החי (שו"ת נודע-ביהודה, תנינא, יו"ד, סימן ר"ט). לעומת זאת, רקמות אנושיות מן החי, כולל שלית אדם, אינן טמאות ואין לגביהן חובת קבורה. (אגרות משה, יו"ד חלק שלישי, סוף סימן קמ"א).
  2. לאור האמור היה מקום לכאורה שלא להעביר את השליות לקבורה. אולם בדיקת מקיפה יותר מעלה שלוש עובדות נוספות אשר אינן תומכות בביטול המנהג.

א. קיימת רתיעה נפשית רחבה מהתייחסות לשליה כאל פסולת המושלכת לאשפה, רתיעה שבאה לידי ביטוי בהזדמנויות רבות, ומקיפה חלקים נרחבים באוכלוסייה.

ב. בסיס לרגישות זו מצוי בתלמוד הירושלמי (מסכת שבת, פרק יח, הלכה ג) "השליא הזאת טומנין אותה בארץ, כדי ליתן ערבון לארץ."

ג. בספר נחמד למראה (חלק ב, דף נד ע"ג; הובא בשדי-חמד, כללים מערכת ק, כלל לז; ובשו"ת ציץ אליעזר ח"י, סי' כה, פרק ח אות ט; ובשו"ת מנחת יצחק ח"ז , סי' קב) על בסיס הירושלמי הנ"ל, מתח ביקורת חריפה על נשים הזורקות ומשליכות את השליה, במקום לקוברה בארץ. הביקורת היא על קהילות שלא הכירו את המנהג העתיק של קבורת שליות, כדוגמת קהילתו של מחבר גשר החיים (ח"א פט"ז ג – ג).

  1. יודגש, שלא מדובר כאן על חיוב ברמה של "דין" אלא ברמה של "מנהג", (ציץ אליעזר, שם), ולכן אין בכך בכדי לאסור שימוש בשליות לצרכים רפואיים.
  2. האפשרות לשימוש רפואי בשליה כטיפול בתינוק במצוקה, הוזכרה והומלצה במסכת שבת דף קלד,א, בדברי אביי "אמרה לי אם: … ליתו סילתא דאימיה", וכן בירושלמי, שם.

לסיכום: מותר להוציא חלקים מהשליה למטרות רפואיות ולכן מותר להשתתף בקורס הנדון.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.