נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

משאבים מוגבלים

שטינברג, אברהם. "משאבים מוגבלים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ד'), תשס''ו, עמ' 820-854.