נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

"ספר הרופאים" מאת הרב שלמה היילפרין ז״ל

היילפרין מביאליסטק, שלמה, ואברהם שטינברג. ""ספר הרופאים" מאת הרב שלמה היילפרין ז״ל" חוברת אסיא כב, תשל"ט, עמ' 32-54.