נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עוד על דעת הגרמ״פ בסוגיית המות המוחי

טנדלר, משה. "עוד על דעת הגרמ״פ בסוגיית המות המוחי" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 211.