נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עישון וסרטן — רקע רפואי

הרשקוביץ, בת שבע. "עישון וסרטן — רקע רפואי" חוברת אסיא לז, תשמ"ד, עמ' 17-20.