נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עיתוי הריון חוזר לאחר חיתוך דופן

בראון, אלחנן, וחנה קטן. "עיתוי הריון חוזר לאחר חיתוך דופן" חוברת אסיא נג-נד, תשנ"ד, עמ' 107-111.