נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה

הלוי, חיים. "על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 14-17.