נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי הלוי, חיים דוד

הלוי, חיים. "השתלת אברים מן החי ומן המת בהלכה" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 5-13.
הלוי, חיים. "על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה" חוברת אסיא מז-מח, תש"נ, עמ' 14-17.
הלוי, חיים. "על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה" ספר אסיא ח, עמ' 3-6.
הלוי, חיים. "השתלת איברים מן החי ומן המת בהלכה" ספר אסיא ד, עמ' 251-259.