נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

על השתלת לב (איסור)

הלוי וואזנר, שמואל. "על השתלת לב (איסור)" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 92-94.