נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עקרונות הביצוע של ניתוחי לב

אפלבום, ע. "עקרונות הביצוע של ניתוחי לב" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 5-9.