נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק

הלפרין, מרדכי. "פסקי הלכה מימי שביתת הרופאים בבית החולים שערי צדק" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 44-47.