נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קדימויות לטפול בזקן

נבנצל, אביגדור. "קדימויות לטפול בזקן" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 57-65.