נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

רחם כפול (רחם דידלפי) לגבי דיני נידה

אליהו, מרדכי. "רחם כפול (רחם דידלפי) לגבי דיני נידה" חוברת אסיא קיג-קיד, תשע"ט, עמ' 72.