נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שימור עור המת לטיפול בחולי כויה

רון-וכסלר, מנחם. "שימור עור המת לטיפול בחולי כויה" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 14-16.