נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תגובה – הלכה ״פסוקה״ העומדת על כרעי תרנגולת: איזה בית דין מוסמך לדון בקביעת אבהות?

מירון, יעקב. "תגובה – הלכה ״פסוקה״ העומדת על כרעי תרנגולת: איזה בית דין מוסמך לדון בקביעת אבהות?" חוברת אסיא לח, תשד"מ, עמ' 75-84.