נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תכפול האדם – היבטים הלכתיים ומשפטיים

דרורי, משה. "תכפול האדם – היבטים הלכתיים ומשפטיים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 17-28.