נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

״בן שמונה״ – מקורות קלאסיים לאמונה עממית

רייס, רוזמרי, ואבנר אש. "״בן שמונה״ – מקורות קלאסיים לאמונה עממית" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 112-117.