נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

A Letter to the Editors: Anesthesia in Circumcision – an Obligation?

הלפרין, מרדכי, וJay Reidler. "A Letter to the Editors: Anesthesia in Circumcision – an Obligation?" JME BOOK III, 2011, עמ' 104-106.