נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Cerebro-Respiratory Death and Organ Donation for Transplantation: Halachic Concurrence with the Legislation

פינק, דוד. "Cerebro-Respiratory Death and Organ Donation for Transplantation: Halachic Concurrence with the Legislation" JME 8.1, 2011, עמ' 68.