נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי פינק, דוד

פינק, דוד. "ASSIA Abstracts" JME 8.1, 2011, עמ' 69-72.
פינק, דוד. "Cerebro-Respiratory Death and Organ Donation for Transplantation: Halachic Concurrence with the Legislation" JME 8.1, 2011, עמ' 68.
הלפרין, מרדכי, ודוד פינק. "Donor Anonymity and The Right to Know – Ethics and Jewish Perspectives" JME BOOK III, 2011, עמ' 275-286.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "A New Insight to Mysterious Talmudic Rulings: Metzitza and Bathing in Warm Water in the Performance of Jewish Ritual Circumcision" JME BOOK III, 2011, עמ' 107-137.
הלפרין, מרדכי, ודוד פינק. "Circumcising Jaundiced Babies" JME BOOK III, 2011, עמ' 82-85.
פינק, דוד. "Against Medical Advice" JME BOOK II, 2005, עמ' 51-77.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "A New Insight to Mysterious Talmudic Rulings: Metzitza and Bathing in Warm Water in the Performance of Jewish Ritual Circumcision – A modern Explanation for Their Institution and its Clinical, Halachic, and Legal Significance" JME 5,2, 2006, עמ' 26-44.
פינק, דוד. "Against Medical Advice" JME 3,2, עמ' 36-51.
פינק, דוד. "Sources for Jewish Medical Ethics: Arba’a Turim of Ya’aqov ben Asher on Medical Ethics" JME BOOK I, עמ' 74-76.