נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Compulsory Testing and Therapy for AIDS

דייכובסקי, שלמה. "Compulsory Testing and Therapy for AIDS" JME BOOK II, 2005, עמ' 221-226.