נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Jewish Perspectives on Death and Dying

רוזנר, פרד. "Jewish Perspectives on Death and Dying" JME BOOK II, 2005, עמ' 347-365.