נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Postponement of Ritual Circumcision (Brit Milah) in Young Children for Psychiatric Reasons: A Halakhic Analysis

הלוי ספירו, משה. "Postponement of Ritual Circumcision (Brit Milah) in Young Children for Psychiatric Reasons: A Halakhic Analysis" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 79-90.