תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה

קוטק, שמואל. "תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה" ספר אסיא ב, עמ' 240-245.

תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה

תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה

ד"ר שמואל קוטק

תאומים במקרא

יעקב ועשו

פרץ וזרח

תאומים בתלמוד

טיפה אחת

שפיר אחד או שני שפירים

לידת תאומים בשבת

ששה ששה בכרס אחד 1

יתר עיבור (Superfoetation) 2

המדרש על הלידה הראשונה (חוה)

תאומים טרטולוגיים בתלמוד

תרבויות פרימיטיבית

מיתולוגיה יוונית

תאומים : ליטו (LETO) התעברה מזויס (ZEUS) עצמו, וילדה את ארטמיס (ARTEMIS) ואת אפולו (APOLLO), תאומים ממין שונה.

תאומים או יתר עיבור: לידה (LEDA) ילדה את קסטור (CASTOR) ואת פולוקס (POLLUX). קבלה אחת אומרת שהיא התעברה מזויס, ואז הילדים היו תאומים ממין אחד. קבלה אחרת אומרת שהיא התעברה במשך אותו הלילה ע"י בעלה טינדרוס (TYNDAREUS) וע"י זויס, ואז מדובר על עיבור נוסף (SUPERFOETATION).

יתר עיבור : אלקמנה (ALCMENE) התעברה גם מבעלה אמפיטריון (AMPHITRYON) וגם מזויס. האחרון בא אליה בצורת הבעל כאשר זה היה במלחמה. מן הבעל נוצר איפיקלס (IPHICLES) ומזויס נוצר הרקלס (HERACLES), הגיבור המפורסם5 .

שתי פנים: התמונה של ראש בעל דו-פרצופין מתבטאת אצל הלטינים הקדומים באליל יאנוס (JANUS), שהיה ידוע כרוח אנימיסטי המגן על השערים. כאן מדובר על ראש אחד עם שתי פנים. הסתכלו עליו כאל המיועד לכל ההתחלות. ידוע שהחודש הראשון (ינואר) נקרא על שמו.

 

 

* וראה במאמרי בגליון זה שציינתי את דיוק ההבנה של חז"ל ביחס לתאומים זהים.  – העורך

1 ישנם כמה תאורים של לידת "ששה עוברים בכרס אחד" בהיסטוריה.

בשנת 1831 ילדה אשה ששה ילדים חיים, בעיר דרופינג, אבל כולם מתו בערב אותו היום.

בשנת 1844 קרה מקרה אחד באיטליה.

בשנת  1847 בארצות הברית קרה עוד מקרה, ושני ילדים נשארו בחיים.

בשנת 1885 מקרה בספרד, ילד אחד נשאר בחיים.

בשנת 1888, בדאלאס, ארה"ב, נולדו 4 בנים ו2- בנות וכולם נשארו בחיים (!) בורללי (BORELLI) מתאר מקרה של לידת 8 עוברים (1650). אבולקאסיס (ABULCASIS) מתאר מקרה אחד של 7 ילדים ומספר על מקרה של לידת… 15 ילדים בבת אחת ! היסטוריון פולני אחד מזכיר מקרה של אשה שילדה… 36 ילדים בבת אחת, בשנת 1296 ! ! אמנם אריסטו חשב שהמקסימום במציאות הוא לידת 5 ילדים בני-קיימא, ונראה לי שזאת יכולה להיות הסיבה שמדובר בתלמוד ובמדרש על ששה ילדים, כדי להדגיש שאותה הלידה היא מעבר לטבע.

2 יתר עיבור גם תואר בהיסטוריה. חלק מהמקרים אולי נבעו מרחם כפול או מסיבות אנאטומיות אחרות. מתארים סיפורים כאלה היפוקראטס ואריסטו, פארא ('PARE) ושנק  (SCHENCK); הארווי (HARVEY) הביא מקרה אחד.

בודלוק (BAUDELOCQUE) מתאר מקרה שראה בשנת 1781.

גם תוארו לידות ילדים בצבע-עור שונה, בדרך כלל אחד לבן ואחד שחור או מולטו. פרט לפעם אחת או שתים הודתה האשה שהיו לה יחסי מין עם שני אנשים, אחד לבן ואחד כושי, תוך זמן קצר, ומדובר ככל הנראה במקרים של עיבור נוסף. דעת אריסטו על יתר-עיבור ראה :DE GENERAT. ANIMAL. 773B.

3 ראה במאמרי בגליון זה על שני סוגי יתר-עיבור ועל דעת חז"ל בנידון. יש להוסיף שבסדר הדורות ציין את שמות נשותיהם של קין והבל – תאומת קין אשתו קלמאנא ותאומת הבל אשתו בקבירה לא מצויין מה שמה של התאומה השניה של הבל.

והנה בנוסף לתאומים שמנה ד"ר קוטק מהתורה ומהתלמוד יש להוסיף עוד אחדים :

1. רחל ולאה היו תאומות – סדר עולם רבה, פ"ב : 2. תאומות נולדו עם כל שבט ושבט ונשאום – פס"ז וישלח, לה, יז ; רש"י וישב, לז, לה, ועי' פדר"א ל"ט : 3. תאומה נולדה עם דינה, ותאומה יתירה נולדה עם בנימין – ב"ב, קכ"ג, א : ב"ר פ"ט, ט :

4. יהודה וחזקיה היו תאומים, וכן פזי וטוי היו תאומות, ושני הזוגות היו בני ר' חייא – יבמות מה, ב.  – העורך

4 בנוסף לתאורים המוקדמים של תאומי סיאם שהבאתי במאמרי הנ"ל, מצאתי כעת תאור מוקדם מכולם בספר "שער השמים" לר' גרשון בן שלמה (1280 בערך), במאמר שמיני (הובא ע"י ד. מרגלית, קורות, ו, עמ' 686) וז"ל : "ופעמים תלד אשה ולד בשני ראשים ושני גופים עד הטבור ומשם ולמטה יתערבו שניהם ויהיו גוף אחד, וזה ראינו בעינינו בעיר הזאת". ולהלן הוא מביא תאור מספרו של אבן סינא על שתי תאומות המחוברות במותניהן מן הצד וגופן נבדל בראש ובידים וברגלים, וכשהגדילו ביקשה אחת מהן להינשא והאחות סירבה מפני בושת גילוי ערוותה. ומתאר את החלטת השופט והנסיון שערך כדי לקבוע מי משתיהן היא העיקרית והקובעת ומי הטפלה לה.

5 ראה במכתב למערכת N Engl J Med., 300:49, 1979 תיאור מפורט על עיבור-יתר במיטולוגיה, בהיסטוריה ובספרות.  – העורך

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.