כל מאמרי קוטק, שמואל ס

קוטק, שמואל. "The Controversy Concerning Early Burial – A historic chapter in Halacha" JME BOOK II, 2005, עמ' 390-395.
קוטק, שמואל. "טוב שברופאים לגיהנם" חוברת אסיא טו, תשל"ז, עמ' 5-12.
קוטק, שמואל. "תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 26-31.
קוטק, שמואל. "ההנקה במקורות היהדות – היסטוריה והלכה" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 45-56.
קוטק, שמואל. "רפואה והלכה בספר חסידים: ״נטילת שכר טרחה של רפואה״" חוברת אסיא לז, תשד"מ, עמ' 37-42.
קסירר, שלמה, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת; מוות מוחי; שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים; עצם הלוז" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 118-126.
קוטק, שמואל, ואחרים. "עצם הלוז" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 62-63.
קוטק, שמואל. "The Controversy Concerning Early Burial" JME 1,1, עמ' 31-33.
קוטק, שמואל. "רפואה והלכה בספר חסידים נטילת שכר טרחת רופא" ספר אסיא ה, עמ' 34-39.
קוטק, שמואל. "ההנקה במקורות היהדות – היסטוריה והלכה" ספר אסיא ד, עמ' 275-283.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.