נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

המדור הביבליוגרפי – מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי עת תורניים בשנת תשל"ג

רקובר, נחום. "המדור הביבליוגרפי – מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי עת תורניים בשנת תשל"ג" ספר אסיא ד, עמ' 22-42.

מדור ביבליוגרפי

א. רפואה (כללי)

ב. ייסורי אדם

ג. ניסויים בבני אדם ובבעלי חיים

ד. נישואי קרובים. מחלות תורשתיות

ה. הריון

ו. הזרעה מלאכותית

ז. הפלה מלאכותית

ח. השתלת איברים. השתלת לב. קביעת זמן המוות. ניתוחי מתים.

ט. סירוס

י. הפיכת המין

יא. שבועת הרופא. סודיות

יב. נאמנות רופא

יג. שונות

 

267 אונטרמן, איסר יהודא : בענין הכרעה בחוו"ד של רופאים. קול תורה שנה יז תשכג חוב' א עמ' ג-ה

268 אלעזרי, חיים : דרישה ברופאים לחולה שאין בו סכנה. אור המזרח כרך יח תשכט עמ' 7-4

269 בלייך, יהודה דוד : מבחן למחלת טיי-סאקס לאור ההלכה. אור המזרח כרך כא תשלב עמ' 218-216

270 ברויאר, מנחם מ' : הסמים הפסיכידליים לאור היהדות. בצרון כרך סא תשל עמ' 221-211, 272-263

271 גורדון, בנימין ל' : תורת העין בימים הקדמונים. הרופא העברי 1937 א עמ' 152-141 ; ב עמ' 91-77; שנה 11 1938 ב 72-57

272 – תורת המשפט הרפואי העתיק ביחס מיוחד לעין. הרופא העברי שנה 32 1959 חוב' א-ב עמ' 132-109

273 – עינא בישא. הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 91-77

274 דבורץ, ישראל זיסל ; בדיני הרפואה. תבונה כרך יב תשיז חוב' קכג עמ' ח-יב ; חוב' קכד עמ' יב-יד ; כרך יג תשיח חוב' קכה עמ' יג-טו ; קכו עמ' לד-לז

275 הופמן, דוד צבי : כך דרכו של עולם (בירורים בשולי בעית ריפוי תוך סיכון חיי החולה). בשולי בעיות רפואיות, פ"ת תשל (בהכפלה) דפים א-ג

276 הורביץ, יהושע, בעיות רפואה בספרות הגאונים. מחניים גל' קכב חשון תשל עמ' נב-נו

277 היבנר, שמואל : המותר לכהן ללמוד חכמת הרפואה ? הדרום חוב' יד אלול תשכא עמ' 28-17

278 [הילדסהיימר, ע'] : תשובת הרב ע' הילדסהיימר ז"ל לד"ר י' פרויס ז"ל בענין שכר שבת. אסיא גל' ה ניסן תשלב עמ' 8-5

279 הכהן, מרדכי : האם מותר לכהן ללמוד רפואה. סיני כרך נד תשכד עמ' מ-מו ; מחניים גל' קכג כסלו תשל עמ' קכ-קכז

280 ויינברג, יחיאל יעקב : על סמי רפואה שונים לצורך חולה שאין בו סכנה. הפרדס שנה לד חוב' ט סיון תשך עמ' 20-16

281 זוין, שלמה יוסף : התורשה. לאור ההלכה, ת"א תשיז עמ' קפח-קצה

282 זילברשטיין, א"ד : השבת והרפואה בישראל. שי לישעיהו, ספר יובל לישעיהו וולפסברג, ת"א תשטז עמ' 393-380

283 חפוטא, אברהם : בדין 'רוב דעות באומדנת רופאים'. נעם ה תשכב עמ' קצה-רב

284 טוירק, שמואל א' : רופא שטעה. הדרום חוב' י אלול תשיט עמ' 119-114

285 – בדין רפואה ביום כפור [בחולה שאין בו סכנה]. הדרום חוב' כו תשרי תשכח עמ' 47-44

286 יעקובוביץ, ישראל (עמנואל) : דעות רפואיות אי-ראציונליות בחוק היהודי. חלק א. הרופא העברי שנה 39 1957 חוב' א-ב עמ' 184-173

287 – בדין רופא שהמית אם ישא את כפיו. המאור שנה ז חוב' ח תמוז תשטז עמ' 12-10

288 – הגוססים וטיפולם בחוק היהודי. הרופא העברי שנה 34 1961 חוב' א-ב עמ' 152-145

289 ליבוביץ, יהושע : פסקי משנה לרמב"ם. קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 219-213

290 לייזרובסקי, ברוך : תשובה בדין אין בו צורת אדם [אם מותר לקרב מיתתו]. המאור שנה טז קונ' ז אייר-סיון תשכה עמ' 10-9

291 מרגלית, דוד: מקבילות בהיגיינה (עפ"י הרמב"ם). קורות כרך א תשיג-תשטז עמ' 251-235

292 נויבירט, יהושע : גדרי רפואה בשבת. המעין כרך ה גל' ב טבת תשכה עמ' 32-28

293 נמוי, ליאון: השגת יעקב אלקרקסאני על איסור מלאכת הרפואה לענן ראש הקראים. הרופא העברי שנה 11 1933 חוב' ב עמ' 83-73

294 נס, ישראל ברוך : בענין מכה אביו לרפואה. הפרדס שנה לא חוב' ח אייר תשיז עמ' 21-18

295 פינדלינג, משה: לבעית הרופאים בשבת. נועם ט תשכו עמ' שנב-שנז

296 רבינוביץ, ה': שריפת מתים. הרופא העברי שנה 35 1962 חוברת ב' 130-127

297 ריבלין, אליעזר : למצב הרפואה בירושלים במאה החמישית (מאמר הרפואה בקור חולים. מתוך פירוש על התורה כתב-יד של הרב רפאל מרדכי מלכי). התור שנה ד תרפד גל' מב עמ' 9-7, מג עמ' 7-6, מה עמ' 9-8, מו עמ' 10-8. יצא גם בנפרד: לקוטים מפרוש על התורה מאת רבי רפאל מרדכי מלכי, מחברת ב ירושלים תרפד 39 עמ' (בעמ' 10-9 : קופה לבקור חולים)

298 שושן, אריה : הרמב"ם על בריאות העם ויחסי ציבור ; בשבילי הרפואה ההומנית והוטרינרית. קורות כרך ה תשל-תשלב עמ' 836-829

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.