נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עישון וסרטן רקע רפואי

קטן, ר, ובת שבע הרשקוביץ. "עישון וסרטן רקע רפואי" ספר אסיא ה, עמ' 234-237.

עישון וסרטן רקע רפואי

ד"ר ב. הרשקוביץ, פרופ' ר. קטן

עישון וסרטן – רקע רפואי

ביבליוגרפיה

 

1 . 1976. ,Seminars in oncology: The etiology of cancer, vol. III 1.

2 . The health consequences of smoking – cancer. A report of the 2. 1982. ,surgeon general

3 . 14. .p ,1980 ,American cancer society: cancer – facts and figures 3.

4 . Hammond, E.: Smoking in relation to the death rate of one million 4. 127. .p ,1966 ,19 ,men and women. Monogr.Nation.Cancer Inst

(מובא בפירוט במובאה 1 .)

5 . Winn, D.M. et al; Snuff dipping and oral cancer among women in the 5. 1981. ,304:13 southern U.S. NEJM

6 . Feyerbend, C.: Nicotine concentrations in urine and saliva of 6. 1982. ,284:1002 .smokers and non-smokers, B.M.J

7 . Hirayama, T.: Non-smoking wives of heavy smokers have a higher 7. 1981. ,282:183 .risk of lung cancer. B.M.J

8 . Trichopoulos, D. et al: Lung cancer and passive smoking. International 8. 1981. ,27:1 Journal of Cancer

9 . 1981. ,283:1465 .Hirayama, T.: B.M.J 9.

10 . .Hoffman, D. et al: Skin bioessays in tobacco carcino-genesis. Prog 10. 1983. ,26:43 .Ex-. Tumor Res

11 . Bernfeld, E. et al: Strain differences in response of inbred Syrian .hamsters to cigarette smoke inhalation. Journal of Nat. Cancer Inst 1974. ,53

12 . Donenwill, W. et al: Investigations on the effects of chronic cigarette 12. smoke inhalation in Syrian golden hamsters. Journal of Nat. Cancer 1973. ,51 .Inst

13 . et al: Effects of cigarette smoking on dogs II 0. ,Auerbach 13. Pulmonary neoplasms. Archives of Environmental Health 1970. ,21:754

14 . Hoffman E. et al: Model studies in tobacco carcinogenesis with the 14. 1979. ,24:370 .Syrian golden hamsters. Prog. in Exp.Tumor Res

15 . קטן, ר. וחב': סיכויים לריפוי סרטן הריאה מטיפוס תאים קטנים. הרפואה 97; 21:309 , 1979.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.