סופרים וספרים – מדור הביקורת תשמ"ג; נשמת אברהם

הלפרין, מרדכי. "סופרים וספרים – מדור הביקורת תשמ"ג; נשמת אברהם" ספר אסיא ה, עמ' 320-323.

מדור הביקורת תשמ"ג

מדור הביקורת

הרב מרדכי הלפרין

נשמת אברהם

הלכות חולים רופאים ורפואה – חלק אורח חיים.

מאת פרופ' אברהם סופר אברהם,

הוצאת ק. וגשל, ירושלים תשמ"ג שע"ח עמ'.

הסידור

ההסכמות

ההלכות

לסיכום :

יש להניח, שגם הציבור חובב נושאי הרפואה ההלכתיים, וגם הרופאים ותלמידי החכמים יושבי על מידין, יהנו מ"נשמת אברהם" וימתינו בציפיה להופעת הספר על חלקיו האחרים של השולחן ערוך (יורה דעה ואבן העזר), כהמשך לאורח החיים המונח על שולחננו. [בינתיים יצא לאור נשמת אברהם על שו"ע יורה דעה].

 

 

1 . סדרת הלכות ומנהגים (הגעלת כלים, טבילת כלים, ע"פ שחל בשבת, ספירת העומר ועוד) מאת הרב צבי כהן, לב אברהם ב"כ מאת פרופ' א"ס אברהם, ספר ארבעת המינים השלם ג"ח מאת הרב אליהו וייספיש, כשרות וטרפות בעוף מאח הרב בנימין אדלר, ועוד.

2 . כולל פסקי הלכה המתפרסמים לראשונה.

3 . המחבר מסר מודעה בהקדמתו "שאין להשתמש בספר זה הלכה למעשה… מטרת הספר היא רק להגיש לפני הקורא חלק מהבעיות הקשורות לרפואה, לחולים ולמטפלים בהם, עם מעט מראי מקומות לדברי חכמינו הראשונים, אחרונים ואחרוני האחרונים".

אע"פ כן אין ספק שספר כזה על אלפי מראי המקומות הפזורים בתוכו, ייעשה נדבך חשוב בספרות ההלכה, מה גם שפוסקים מובהקים עברו על הספר לפני הדפסתו כפי שמעיד הגרי"י נויבירט שליט"א בהסכמתו : "ועברתי על ספר זה מתחילתו ועד סופו… כי גדולות עשה בהביאו כמה וכמה דינים חדשים אשר לא העלו עוד המחברים הקודמים לו, וכל יקר ראתה עינו".

4 . סי' ז' ס"ק א'.

5 . סי' ע"ו ס"ק ט'.

6 . סי' קכ"ח ס"ק ה'.

7 . סי' ש"א ס"ק ד'.

8 . ס"ק א'.

9 . סימן ד' ס"ק ד'.

10 . ס"ק ד'.

11 . לענין איסור "בונה וסותר" בהפעלה וניתוק של מעגל חשמלי, ראה דעתו של הגרשז"א שליט"א (שלא כחזון איש) ב"אסיא" חוברת לא-לב. עמ' 63 הערה 4, ונשנו הדברים בספר "אסיא" ד' (תשמ"ג) עמ' 130 הערה 4.

לגבי כיבוי נורת חשמל מעורר הגרשז"א ספיקות על עצם האיסור (בניגוד להדלקת הנורה בה קיים אסור מבעיר ואולי גם מבשל מן התורה) בקובץ מאמרים בעניני חשמל בשבת (הוצאת מכון מדעי טכנולוגי לבעיות הלכה, ירושלים תשל"ח) בעמודים 90-89, ויתכן שיש מקום לצירוף ספקות אלה לחיזוק נימוקי ההתר לכבות נורת חשמל עבור חולה שאין בו סכנה.

12 . סי' של"ח ס"ק א'.

13 . ראה סימן שכ"ח סעיף ט"ו בשולחן ערוך.

14 . כאשר לדעת הגרשז"א אסור לרופא לעבור איסור תורה בחזרה לביתו, ראה "אסיא" לא-לב עמ' 21-20 ובהערה 7 שם, (ובספר "אסיא" ד' עמ' 69-68). נעיר כאן כי המאמר ב"אסיא" שם עוסק בשאלת החזרה בשבת ונותן בסיס להבנת דעת החתם סופר והיעב"ץ אשר הנשמת אברהם – השאיר את דעתם בצע"ג בסימן שכ"ט ס"ק ז'.

15 . בסימן ש"א ס"ק י"ד.

16 . ראה מסכת שבת דף קכט. בגמרא : "הלכתא כמאן ? אמר ליה הלכה כמר זוטרא – ספק נפשות להקל". ובספר שרידי אש חלק ב' סוף סימן ק"כ מה שהביא בשם רבינו ירוחם.

17 . ראה מה שכתב הגאון בעל הציץ אליעזר ב"אסיא" חוברת ל"ד עמוד 34 פסקה ה'.

יופיע בספר אסיא ו'.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.