נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ביבליוגרפיה לפתולוגיה בתלמוד ובנושא כליו

שטיינברג, אברהם. "ביבליוגרפיה לפתולוגיה בתלמוד ובנושא כליו" ספר אסיא ו, עמ' 282-286.

ביבליוגרפיה לפתולוגיה בתלמוד ובנושא כליו

פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה עברית

פירושים, הלכות ומחשבת ישראל

שאלות ותשובות

ספרי רפואה ויהדות

מאמרים

ביבליוגרפיה לועזית

 

1921 ,Allbutt C.T., Greek Medicine in Rome, London 1856. ,Aretaeus Cappadox, Edited and translated by Francis Adams, London .Aristotle, The Works of Aristotle, translated into English under the editorship of W.D .Historia Animalium, translated by d'Arcy W ;4 .Ross and J.A. Smith. Vol

1910 ,Thompson, Oxford

Caelius Aurelianus, On Acute Diseases and On Chronic Diseases, edited and translated by 1950. ,I.E. Drabkin, Chicago

1935-1938. ,Celsus, De Medicine, translated by W.G. Spencer, London 1968. ,Clarke E., and O'Malley C.D., The Human Brain and Spinal Cord, California Davis G.W., Web H.W., and Howard J.M.; Experimental Observations on Delayed 1957. ,9-12 :75 ,.Rupture and Secondary Hemorrhage from the Spleen, Arch. Surg

Drapanas T., Jates A.J., Brickman R., and Wholey M.,: The Syndrome of Occult Rupture 1969. ,298-306 :99 .of the Spleen, Arch. Surg

1961. ,Foster W.D., A History of Clinical Pathology, Edinburgh 1956. ,Galen, On Anatomical Procedures, translated by Ch. Singer, London Vols., New 2 ,Galen, On the Usefulness of the Parts of the Body, translated by M.T. May 1968. ,York

,Gesenius W., Hebraisches U. Aramaisches Handwbrterbuch Uber das Alte Testament 1921. ,th edition, Leipzig17

,Garrison F.H., History of Neurology, Revised and edited by L.C. Mc'Henry, Springfield 1969. ,Illinois

:8 ,.Harris H.H., and Harris T.N., Pulmonary Pathology in the Talmud, Ann. Med. Hist 1936. ,553-557

1966. ,th edition, Tokyo5 ,Harrison T.R., and others: Principles of Internal Medicine 1974. ,Herzog I., Judaism – Law and Ethics, Selected by Ch. Herzog, The Soncino Press ,Hippocrates, Edition of Adams Francis, The Genuine Works of Hippocrates, London 1970.

,Jubb K.V.F and Kennedy P.C., Pathology of Dornestic Animals, Vol I-II, New-York 1963.

1952. ,Kagan S.R., Jewish Medicine, Boston

1970. ,Leibowitz J.O., The History of Coronary Heart Disease, London 1928. ,Long E.R., A History of Pathology, Baltimore 1929. ,Long E.R., Selected Readings in Pathology, Springfield, Illinois 1972. ,1309 :286 ,.Nable J., Buckley M.J., Cohen R.B., and Kaitz A.L., New Eng. J. Med

1969. ,th ed., Philadelphia9 ,Nelson W.E. and others: Textbook of Pediatrics Niebrle K., Textbook of the Special Pathological ARatomy. of Domestic Animals, revised 1967. ,th edition, Oxford5 ,by P. Cohrs

,Pliny, Natural History, with an English translation by H. Rockham and others, London 1938-1963.

1923. ,rd edition, Berlin3 ,Preuss J., Biblisch-talmudische Medizin 1503. ,Reisch G., Margarita Philosophica

Biblical and) 1972. ,82-85 :b4 ,.Rosner F., The Spleen in the Talmud, Bull Hist. Med .(1978 ,Talmudic Medicine, Trans. F. Rosner, Sanhedrin Press

1968. ,Sherlock S., Diseases of the Liver, Philadelphia Vol ,1951 – Sugerist H. E., A History of Medicine, Oxford Minny Press, New-York, VOI I 1961. – II

,nd ed., New York2 ,Singer C., A Short History of Anatomy from the Greeks to Harvey 1957.

1961. ,nd ed., Philadelphia2 ,Smith H.A., Veterinary Pathology

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.