גלולות למניעת הריון

מלאך, דניאל. "גלולות למניעת הריון" ספר אסיא ח, עמ' 108-120.

גלולות למניעת הריון

ד"ר דניאל מלאך

גלולות למניעת הריון

א. הקדמה

ב. מחזור הוסת

ג. מנגנון הפעולה של גלולות למניעת הריון

ד.סוגי הדימומים בין הוסתות

ה.שכיחות דמם בין-מחזורי בנשים הנוטלות גלולות טריפזיות

ו. שכיחות הדימומים באוכלוסיה הכללית

ז. השוואת שכיחות הדימומים בין גלולה טריפאזית לגלולה מונופאזית

ח. הסיכוי שאשה הנוטלת גלולות למניעת הריון תדמם

ט.הסכנות הנשקפות לאשה הנוטלת גלולות למניעת הריון

י. שיעור הכשלונות של אמצעי המניעה

יא. סיכום

 

לאור כל האמור לעיל ניתן לסכם כי המצאת הגלולות למניעת הריון היתה פריצת דרך חשובה בשטח מניעת ההריון, וההתפתחות העצומה בשטח זה הביאה לידי ייצור גלולות, אשר תופעות הלואי שלהן מינימליות והסכנה בנטילתן קטנה ביותר (כאשר בוחרים באופן נכון את הנשים המתאימות לטיפול), יעילות הגלולות רבה ושכיחות כשלונן קרובה לאפס. מבחינה הלכתית, הגלולה עדיפה מבחינת מנגנון הפעולה שלה, ושכיחות הדימומים הבין-מחזוריים נמוכה, במיוחד בין נשים המקפידות לקחת את הגלולה כראוי, ובין נשים שלא היו להן דימומים והפרעות משמעותיות במחזור לפני הטיפול.

 

(מקור: אסיא מב-מג (יא, ב-ג), ניסן תשמ"ז, עמ' 45-33)

 

 

 

1 . אגרות משה אה"ע ח"א, סי' יג; אג"מ אה"ע ח"א, סי' סג; ח"ג, סי' יב.

2 . הרב משה פיינשטיין,נשים שסכנה להן להכנס להריון ובדין סירוס אשה, הלכה ורפואה א', שכח-שלא (מכון רגנשבורג, ירושלם תש"ם).

3 . אגרות משה אה"ע ח"ג, סי' כד.

4 . ח"א, סי' קכז.

5 . כרך יא, עמ' קסז.

6 .Lachnit-Fixson U.: Development and clinical evaluation of triphasic oral

contraception, in: Update on Triphasic Oral Contraception, October 1982. San

Francisco, CA, USA.

7 . Bergstein, NAM.: Klinische Erfahrungen mit neuen Dreistufenprae-paraten. Extr.

Gynecol. 1981. 5:513.

8 . Zador G.: Clinical performance of a triphasic administration of ethinyl estradiol and

levonorgestrel in comparison with the 30 + 50 microgram fixed dose regime. in:

Haspelas AA, Holland R. eds. Benefits and risks of hormonal contraception.

Lancaster, England. MTP Press, 1982:43.

9 . Cariborg L.: Acceptability of low-dose oral contraceptives. Results of a randomized

Swedish multicenter study comparing a triphasic (Trionetta) and a fixed-dose

combination (Neovletta). in: Haspelas AA., Holland R., eds. op.cit., p. 78.

10 . Upton, G.V.: Clinical experience with the triphasic oral contraceptive.in: Update on

Triphasic Oral Contraception. October 1982. San Francisco, CA, USA. Max Elstein  Ed.

11 . Allen H.H. et. al.: A Canadian multicentric clinical trial of a triphasic oral

contraceptive. in: Update on Triphasic Oral Contraception. October 1982. San

Francisco, CA, USA. Max Elstein Ed.

12 . Hartman C.G.: Science and the Safe Period. Baltimore, Williams  & Wilkins, 1962.

13 . Diddle A.W.: Relation of intermenstrual symptoms and signs to ovulation as

determined by basal body temperature. Am.J.Obstet. Gynecol. 56:537. 1948.

14 . Royal College of Pracitioners. Oral Contraoeptives and Health. Pitman Publishing,

New York 1974.

15 . Bottinger L.E. et al.: Oral contraorptives and thromboembolic disease: effect of

lowering oestrogen content. Lanoet 1:1097,1980

16 . Shapiro S. et al.: Oral contraceptive use in relation to myocardial infarction. Lancet

1:743, 1979.

17 . Ramcharan S. et al.: The Walnut Creek contraceptive drug study. Vol. III. An interim

report: a comparison of disease occurrence leading to hospitalization or death in users

and non-users of oral contraceptives. J. Reprod. Med. 25:346, 1980.

18 . Briggs M.H., Briggs M.: Randomized prospective studies on metabolic effect of oral

contraceptives. Acta Obstet. Gynecol. suppl. 105:25, 1982.

19 . Collaborative Group for the Study of Stroke in Young Women. Ora1 contraceptives

and strokes in young women. JAMA 231:718, 1975.

20 . Petittie D.B., Wingerd J.: Use of oral contraceptives, cigarette smoking and risk of

subarachnoid hemorrhage. Lancet 2:234, 1978.

21 . Kay C.R.: The happiness pill. J.R.Coll.Gen.Pract. 30:8, 1980.

22 . Kaufman D.W. et al.: Decreased risk of endometrial cancer among oral contraceptive

users. N.End.J.Med. 303:1045, 1980.

23 . Beral V. et al.: Malignant melanoma and oral contraceptive use among women in

California. Br.J.Cancer 36:804, 1977.

24 . Rosenberg L. et al.: Epithelial ovarian cancer and combination oral contraceptives.

JAMA 247:3210, 1982.

25 . Bennion L.J. et al.: Effect of oral contraceptives on the gallbladder bile of normal

women. N.Engl.J.Med. 294:189, 1976.

26 . Speroff L., Glass R.H, Kase N.G.: Clinical gynecologic endocrinology and irdertility,

3rd ed., Williams H Wilkins 1983, p.441.

27 . Howie R.H. : The progesterone only pill. Br.J.Obstet.Gynecol. 92:1001, 1985.

28 . Garcia C.R. and Rosenfeld, D.L.: The Regulation of Reproduction. philadelphia.

F.A.Davis Co., 1977. p.65.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.