נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כוננות לטיפול פיזיותרפי בשבת – שו"ת

סין-הרשקו, ענת, ומרדכי הלפרין. "כוננות לטיפול פיזיותרפי בשבת – שו"ת" ספר אסיא ט, עמ' 161-163.

כוננות לטיפול פיזיותרפי בשבת – שו"ת

             כוננות לטיפול פיזיותראפי בשבת – שו"ת

לכבוד העורך,

תשובת הרב ד"ר מרדכי הלפרין

לשאלה 1:

 לשאלה 2:

לשאלה 3:

לשאלה 4:

לשאלה 5:

לשאלה 6:

 

חובה מקצועית של סגל רפואי הינה לעשות הכל כדי לרפא ולהקל על החולים אך מבלי לפגוע בכללי מוסר או בכללי הלכה. משום כך, אם קיימת נכונות לבצע כוננות, אלא שמטעמים מוסריים או הלכתיים היא נמנעת בינתיים עקב אי-מילוי חובה בסיסית של הנהלת בית החולים – אין בכך כל פגיעה בחובה המקצועית.

 

(מקור: אסיא נג-נד (יד, א-ב), אלול תשנ"ד, 214-212)