הפריה חוץ גופית – תשנ"ה

לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית – תשנ"ה" חוברת אסיא נה, עמ' 5-41.

הפריה חוץ גופית – תשנ"ה @font-face { font-family: FrankRuehl; } @page Section1 {size: 595.3pt 841.9pt; margin: 72.0pt 93.6pt 72.0pt 21.6pt; } P.MsoNormal { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } LI.MsoNormal { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } DIV.MsoNormal { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } P.MssNORMAL { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssNORMAL { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssNORMAL { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } P.MssQuotation { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssQuotation { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssQuotation { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } P.MssFootnote { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } LI.MssFootnote { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } DIV.MssFootnote { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } P.MssHEADING1 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:x-large; MARGIN: 6pt 1cm 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } LI.MssHEADING1 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:x-large; MARGIN: 6pt 1cm 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } DIV.MssHEADING1 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:x-large; MARGIN: 6pt 1cm 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } P.MssHEADING2 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:large; MARGIN: 12pt 1cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } LI.MssHEADING2 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:large; MARGIN: 12pt 1cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } DIV.MssHEADING2 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:large; MARGIN: 12pt 1cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } P.MssHEADING3 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:medium; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } LI.MssHEADING3 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:medium; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } DIV.MssHEADING3 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:medium; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } P.MssQuotationLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssQuotationLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssQuotationLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } P.MssBasic { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } LI.MssBasic { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } DIV.MssBasic { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } P.MssFootnoteLeft { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssFootnoteLeft { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssFootnoteLeft { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } P.MssNormalLeft { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssNormalLeft { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssNormalLeft { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } P.MssBasicLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl } LI.MssBasicLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl } DIV.MssBasicLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl } DIV.Section1 { page: Section1 }

ד"ר אייבי לוין וד"ר ענת ספרן

הפרייה חוץ-גופית – תשנ"ה (1995)

א. הפריה חוץ-גופית – רקע היסטורי*

ב. אוכלוסית היעד של הפריה חוץ-גופית

ג. קבלת המטופלים להפריה חוץ-גופית

ד. גירוי השחלות להתפתחות זקיקים

ה. תפקיד האולטרהסאונד בהפריה חוץ-גופית

ו. שאיבת ביציות להפריה חוץ-גופית

ז. שיטות מעבדה בהפריה חוץ-גופית

ח. שיטות מיקרומניפולציה לשפור כושר ההפרייה של הזרע

י. החזרת עוברים

יא. הקפאת עוברים וביציות

י"ג. סיכום

הפריה חוץ-גופית נהוגה היום בכל העולם. על תוצאות הטיפול, גם כיום, יכול להעיד סיכום תוצאות הרישומים הלאומיים השונים הכוללים כ- 54,000 נשים שטופלו בשנים 1989-1985. ברבע מיליון מחזורי טיפול ובעקבותיהם 160,000 החזרות עוברים, נולדו יותר מ- 34,000 ילדים. שליש מההריונות אבדו עקב הפלות (26%) או הריונות מחוץ לרחם (6%). שיעור ההריונות מרובי העוברים (22%) היה גבוה משמעותית מהשיעור הטבעי, והעלה את שיעור הלידות המוקדמות והתמותה הסב-לידתית. לא נצפתה עליה בשיעור המומים המולדים (2.25%). במשך השנים לא חל שפור משמעותי בשיעור ההצלחה העולמי, אך ההתוויות לטיפול התרחבו מאד, וחלקה היחסי של העקרות המכנית שהיתה ההתויה העיקרית בעבר, הצטמצם למדי בעוד חלקם היחסי של העקרות הבלתי מוסברת ושל עקרות הגבר גדל. אין ספק שיעילות הטיפול הוכחה בהתוויות השונות, וכך גם בטיחותו מבחינת הנסיון בהשראת התפתחות הזקיקים כהכנה לשאיבת ביציות, בטכניקות שאיבת ביציות, בטכניקות החזרת ביציות ועוברים וגם מבחינת התוצאות. יש עדיין מקום לשיפור התוצאות, וכאן אנו תולים תקוות בשיפורים המעבדתיים שהוכנסו בשנים האחרונות, כמו מצעי תרבית תאים משופרים ושיטות הזרקת זרע לביציות. כמו כן, התהליך פתח צוהר, באמצעות ביופסיה של עוברים וטכניקות של הנדסה גנטית, לאבחון וריפוי טרם-ההשרשה של מחלות תורשתיות ומומים מולדים ולהבנה מעמיקה יותר של תהליכי החיים.

מאמרים לעיון נוסף:

1. Lewin, A., Margalioth, E.J., Rabinowitz, R., Schenker, J.G., "Comparative  Study between Ultrasonically Guided Percutaneous Aspiration under Local Anesthesia and Laparoscopic Aspiration of Follicles in an In-Vitro 1985.,151:621.Fertilization Program." Am. J OAstet. Gynecol

2. ,29:282 Lewin, A., Schenker, J.G., "Evaluation of Male Infertility." Mada 1985.

3. ,Navot, D., Laufer, N., Rabinowitz, R., Lewin, A., Birkenfeld, A., Granat M., Schenker, J.G., "Artificially Induced Endometrial Cycles and.Establishment of Pregnancies in the Absence of Ovaries." N. Eng. J Med

1986.,314:806

4.,Lewin, A., Laufer, N., Rabinowitz, R., Margalioth, E.J., Baw, I., Schenker – J.G., "Ultrasonically Guided Oocyte Collection under Local Anesthesia The first choice method for In-Vitro Fertilization; A comparative study 1986.,46:251.with Laparoscopy." Fertil. Steril

5. Lewin, A., Laufer, N., Rabinowitz, R., Schenker, J.G., "Ultrasonically

".Guided Oocyte Recovery for In-Vitro Fertilization: An improved method

1986.,3:310 J IVFEmbryo Transfer

6. Schenker, J.G., Simon, A., Laufer, N., Lewin, A., "Micromanipulation of

1989.,116:149 Gametes – New Aspects in In-Vitro Fertilization." Hareyhah

7.,.Lewin, A., Laufer, N., Yanai, N., Simon, A., Zohav, E., Berger M

,Schenker, J.G., "Double Transfer of Embryos in In-Vitro Fertilization, or

Is there a delayed receptivity of the Endometrium." J IVF Embryo Transler 1989.,6:139

8. -Lewin, A., Zohav, E., Schenker, J.G., "The Role of Ultrasonography in In Vitro Fertilization." In: Kuriak, A. )ed(, Handbook of Ultrasound in 1990.,Obstetrics and Gynecology. CRC Press, USA

9. Lewin, A., Tal, Z., Zohav, E., Schenker, J.G., "Ultraraliid Freezing and,Thawing of Hamster Oocytes and the Use of Morphological Parameter Trypan Blue Staining and Sperm Penetration Assay for Evaluation of 1990.,35:136.Survival." J Repro~ Med

10. Lewin, A., Simon, A., Rabinowitz, R., Schenker, J.G., "Second Trimester Heterotopic Pregnancy after In-Vitro Fertilization and Embryo Transfer – A 1991.,(36)1.Case Report and Review of the Literature."lnt. J Fert

11. Chillik, C., "Ovarian Stimulation for Assisted Reproduction." Assist

1992.,2:29-35 Reprot Reviews

12. ,2:9-15 Noda, Y., "Embryo Development In-Vitro." Assist. Reprod. Reviews  1992.

13. Ezra, Y., Peled, Y., Lewin, A., "The Value of Serum Estradiol and  Progesterone Levels and their Ratio in Predicting the Outcome of In-Vitro 1992.,4:156-159 Fertilization Cycles." It J Gynaec Obstet

14. .Ezra, Y., Schenker, J.G. "Appraisal of In-Vitro Fertilization." Eur. J

1993.,33l21- I:48 Obstet Gynecol

15. ,.Lewin, A., Benshushan, A., Mezker, E., Avrech, O., Schenker, J. G -Goshen, R., "The Role of Estrogen Support during the Luteal Phase of In Vitro Fertilization Cycles – A Comparative Study between Progesterone,62:121-125 Alone and Progesterone + Estrogen Support." Fertil Steril 1994.

 

* הפריה חוץ-גופית מהווה דוגמא לקשר אמיץ בין התפתחות טכנולוגית מרשימה בתחום הפוריות לבין עולם ההלכה והפוסקים.

עד היום נשאלות שאלות הלכתיות הנוגעות להפריה חוץ-גופית ולטיפולים הרפואיים הכרוכים בה, אשר המידע הרפואי חיוני להכרעה ההלכתית. מאמרם של ד"ר א' לוין וד"ר ע' ספרן מהווה תרומה חשובה להצגת הנתונים המדעיים המעודכנים. – העורך.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.