נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי ספרן, ענת

לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית (הח"ג) – (תשנ"ה) 1995" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 52-82.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפרייה חוץ־גופית – תשנ״ה (1995)" ספר הכינוס הבינלאומי השני לרפואה, אתיקה והלכה – אסופת מאמרים לקראת הכינוס (תשנ"ו-1996), 1996, עמ' 81-117.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפרייה חוץ־גופית – תשנ"ה (1995)" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 5-41.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפרייה חוץ-גופית (הח"ג) – תשנ"ה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 190-226.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפריה חוץ גופית – תשנ"ה" חוברת אסיא נה, עמ' 5-41.