נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קסט

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן קסט" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' קסט.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קסט

הלכות דברים הנוהגים בתוך הסעודה

 

סימן קסט  דין שמש הסעודה

 

סעיף ב  (א) לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך. ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) לא יתן. עיין לעיל סי', קסג סע' ב ובדברינו שם.

 

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.